Pohárová súťaž - Levice

Výsledky tanečnej skupiny SONNY z pohárovej súťaže v Leviciach

(22. -23. 3. 2013):
   

    - 2. miesto - Karinka Jurková (minikids)

    - 6. miesto - Duo Alexandra Jamrichová a Betka Chropúvková

                            (duo JVK B)

   - 3. miesto - Simonka Királová (sólo DVK)

Gratulujeme !!