Nová generácia SONNY - článok

Článok zo Záhoráku číslo 19 zo dňa 20. 5. 2013: