DANCEMANIA 2015

 

Dňa 28. 3. 2015 sa v Považskej Bystrici konala súťaž s názvom "DANCEMANIA 2015", na ktorej si soňáci vytancovali vďaka vynikajúcim výkonom nasledovné umiestnenia:

    1. miesto - Matej Florian (sólo DVK)
    3. miesto - Miško Dudáš (sólo DVK)
    4. miesto - Ondrej Svoboda (sólo DVK)
    2. miesto - Linda Sviteková (sólo JVK C)
    7. miesto - Lucia Provazníková (sólo JVK C)
    3. miesot - Laura Šmidová (sólo JVK A)
    4. miesto - Simona Királová (sólo JVK B)
    5. miesto - Alexandra Jamrichová (sólo JVK B)
    4. miesto - Albert Macek (sólo JVK chlapci)
    5. miesto - Sonka Štefková a Zuzka Nemečkayová (duo DVK)
    6. miesto - Simona Királová a Laura Šmidová (duo JVK A)
    3. miesto - skupina DVK B
    3. miesto - skupina JVK A

(autor foto: Bibiana Šmidová, zdroj: facebook)